Ôm cây đợi thỏ | Truyện Dân Gian

Có một anh nông dân đang cày ruộng. Phía đầu bờ ruộng có một cái cây to, đột nhiên có một con thỏ ở đâu chạy lại, đâm sầm vào gốc cây, lăn ra chết.
Ôm cây đợi thỏ | Truyện Dân Gian
Anh nông dân thấy thế, đoạn bỏ cày, chạy vội đến nhặt thỏ, vui mừng nói:

- Thật chẳng tốn chút công sức nào lại nhặt được thỏ, về nhà sẽ có bữa ăn ngon.

Vừa nghĩ anh ta vừa vui mừng xách thỏ về.

Ngày hôm sau, anh nông dân ra đồng không lo cày ruộng mà chỉ ngồi khư khư ôm bóng cây, mong được thỏ nữa. Nhưng đợi suốt cả ngày cũng chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một ngày cày ruộng. Anh ta không cam tâm, từ đó ngày ngày đều ngồi dưới gốc cây đợi thỏ. Kết quả anh nông dân đợi mãi cho đến khi cỏ dại trong ruộng mọc cao hơn cả hoa màu, mà ngay cả bóng thỏ cũng chẳng thấy đâu.

Sưu tập và kể lại: Thiên Hương

Lời bàn:

Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao sẽ được gặp may mãi như thế, không biết sự may mắn ấy là tình cờ mới có, thì có khác gì người nông dân ôm cây đợi thỏ nầy?

Người ôm cây đợi thỏ này còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế, không thấu tình cảnh, cũng một phường với những hạng khắc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi.

*Đoạn: nghĩa đen là đứt, việc nầy đứt đến việc khác.

Post a Comment

Previous Post Next Post