Tăng Sâm giết người | Cổ Học Tinh Hoa

Tăng Sâm là một trong những học trò xuất sắc của Khổng Tử, tính tình chân thật, hiền hậu và rất hiếu thảo. Mẹ Tăng Sâm vốn là người trung tín, tốt bụng.
Cổ Học Tinh Hoa: Tăng Sâm giết người
Tăng Sâm vốn là người con trung hiếu
Ngày nọ, nơi ông ở có một kẻ trùng tên với ông giết chết người

Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ dệt vải thì một người hàng xóm hớt hải chạy đến báo tin rằng: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ Tăng Sâm nghe xong nói: “Con trai ta vốn hiền lành, trung hậu. Chẳng bao giờ con ta lại giết người”. Rồi bà điềm nhiên ngồi tiếp tục dệt vải bên khung cửi.

Một lúc sau, lại có người khác đến báo: “Tăng Sâm bị bắt do giết người”. Bà mẹ vẫn không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Bà vẫn không tin con mình giết người nhưng đã bắt đầu lung lay ý chí .

Một lúc nữa, lại có người đến bảo: “Tăng Sâm bị bắt vì tội giết người”. Đến lúc này mẹ của Tăng Sâm sợ hãi liền tin là thật, ngay lập tức bỏ dỡ công việc, hốt hoảng chạy trốn khỏi nhà.

Sưu tập và kể lại: Thiên Hương

Lời bàn:

Như thế mới thấy rằng miệng đời, dư luận của thiên hạ có sức mạnh rất ghê gớm. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhưng nếu nhiều người đều cho như thế là đúng cả, thì cũng dễ khiến cho ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải: "nhìn đỉa mà cho là rươi, trông chó thành ra con cừu."

Đến như giữa chợ làm gì có cọp! Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được tâm tính như cây giữa rừng, như kiềng ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được, mới cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.

*Trung tín: hết lòng, thật bụng.

Post a Comment

Previous Post Next Post