Tây thi bắt chước nhăn mặt | Cổ Học Tinh Hoa

Cổ Học Tinh Hoa: Tây thi bắt chước nhăn mặt
Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người đời thường tả sắc đẹp của nàng Tây Thi khiến cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Tây Thi có chứng đau tức ngực, mỗi lần phát bệnh, nàng đều ôm ngực, cau mày nhăn mặt, thì lại càng đẹp não nùng hơn, khiến người ta càng thêm yêu mến.

Có người đàn bà ở làng bên cạnh, hôm nọ ra suối giặt đồ trông thấy Tây Thi lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Thấy thế liền bắt chước, cũng ôm bụng mà nhăn mặt diễu qua diễu lại trong làng, khiến cho cô ta vốn đã xấu xí lại càng trở nên khó coi hơn. Người làng trông thấy, đều vội vàng đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà.

Sưu tập và kể lại: Thiên Hương

Chú thích:

Tây Thi: là người con gái nước Việt, làm nghề dệt vải, cha thì bán củi. Sau vua nước Việt là Câu Tiễn vì thua nước Ngô mới đem nàng hiến cho vua Ngô là Phù Sai

Lời bàn:

Chỉ biết nhăn mặt là đẹp. Không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp. Bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ, không phân định được cái gì phù hợp với mình, cái gì không. Mà cứ nhắm mắt bắt chước liều thì chẳng khác nào như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, chỉ để làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến bản thân.

Post a Comment

Previous Post Next Post