Bậc Giác Ngộ và Vị Kiếm Sĩ

Một ngày nọ, một vị Kiếm sĩ được gặp một Bậc Giác Ngộ và cũng là vị có phẩm hạnh cao quý.

Vị Kiếm sĩ liền đến diện kiến Bậc Giác Ngộ, và cung kính hỏi:

Hoa sen Trắng: Vị Kiếm Sĩ và Bậc Giác Ngộ có phẩm hạnh cao quý

- Chào Người, tôi hiện có những thắc mắc, mong Người giải đáp dùm tôi.

- Ngươi thắc mắc điều gì? Vị Giác Ngộ từ tốn đáp:

- Tôi muốn hỏi tại sao mỗi con người lại có thọ mạng không giống nhau, tại sao lại có người cao quý, kẻ thì hèn mọn. Tôi muốn biết sau khi chết đi sẽ đi đâu về đâu? Và điều tôi muốn biết nhất là có địa ngục không? Bị tội gì mới bị đoạ xuống địa ngục?

Sau những câu hỏi, vị kiếm sĩ lặng thinh khép người đứng đợi để mong nghe câu trả lời từ Bậc giác ngộ (BGN). Sau một hồi lâu lặng im vẫn tuyệt nhiên không nghe thấy hồi đáp từ BGN. Thấy vậy, vị kiếm sĩ tiếp rằng.

- Người có nghe thấy tôi nói gì không? Mong Người từ bi giải đáp giúp tôi.

Bậc giác ngộ vẫn lặng im

Kiếm sĩ bắt đầu tức giận, đoạn rút kiếm ra tiến sát lại gần BGN

- Cánh cửa địa ngục đang mở ra.., Tiếng nói trầm ấm từ phía Bậc Giác Ngộ vang lên:

Nghe thấy vậy kiếm sĩ run sợ lập tức buông kiếm xuống, thanh kiếm liền bị gãy đôi... Sau đó kiếm sĩ liền quỳ mọp xuống để hành lễ:

- Là con đắc tội với Người, cúi xin Người tha thứ. Con trước nay chỉ giết kẻ hiểm ác, gian ác. Khi nãy là có chút nóng vội, là con chưa hiểu chuyện, cúi xin Người tha tội vì con lỡ mạo phạm...

- Ngươi hãy đi đi!

- Đội ơn người. Nhưng con vẫn còn điều thắc mắc, mong Người từ bi giải đáp giúp con. 

Nói đoạn kiếm sĩ im lặng chờ nghe thỉnh ý từ Bậc Giác Ngộ. Sau đó mới tiếp:

- Những kẻ mà con giết là loại hiểm ác và bọn xấu gian ác vậy con có tội không? Con thật muốn biết!

- Trừng trị bè lũ gian ác thì sao lại có tội được!? ...

- Kiếm sĩ nghe vậy tỏ vẻ hân hoan như trút được gánh nặng, sau đó nói tiếp rằng: Con có nghe nói nếu giết hại đến người tốt thì sẽ bị những oan hồn lập lời thề nguyện sẽ đi theo báo oán, đến đòi nợ máu, sẽ sống không yên... điều này có thật không vậy người? Mong người từ bi chỉ dạy cho con.

- Là có thật! Nếu ngươi là người bị hại thì ngươi sẽ làm gì? ...

Kiếm sĩ lặng im suy nghĩ hồi lâu

Con ... con xin đội ơn Người!!

Post a Comment

Previous Post Next Post