Võ Mỵ Nương: Lý Mục người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ

HỒI 6: LÝ MỤC NGƯỜI BẠN THANH MAI TRÚC MÃ THUỞ NHỎ

Trước khi nhập cung, Như Ý từng trãi qua mối tình đầu rất trong sáng với người bạn thời thanh mai trúc mã thuở nhỏ "Lý Mục". 

Khi đó mặc dù còn rất nhỏ, nhưng bà đã dám lấy ngọc bội gia truyền của mình để đổi lấy chiếc nhẫn ngọc mà Lý Mục rất thích, sau đó tặng nó cho ông. Kể từ đó Lý Mục luôn mang theo chiếc nhẫn bên mình.

Lý Mục là một quân tử, rất có chí khí, ông là một người đầu đội trời chân đạp đất, rất hiểu đại nghĩa. Đối với Lý Mục, tình yêu đối với ông là có thể vì người đó mà sống chết, mà từ bỏ sinh mạng. 

Ba lần ông vào sinh ra tử để cứu Võ Mỵ Nương:

Lần thứ 1: Khi hay tin Võ Mỵ Nương gặp nguy hiểm trong ngục, ông đã liều mình không màng tính mạng mà chạy đến cứu cô, nhờ có ông Võ Mỵ Nương mới thoát chết.

Về sau, Võ Mỵ Nương luôn ghi nhớ đến ân tình đó, bà đã rất nhiều lần liều mình không tiếc mạng sống xả thân cứu giúp với mong muốn trả lại ân tình của Lý Mục dành cho mình. Có thể nói Võ Mỵ Nương là người con gái có chí khí không thua gì đấng nam nhi.
Lý Thế Dân ban rượu độc thử lòng Lý Mục
Lý Mục đã chọn uống cả 2 ly rượu, để chết thay cho người mình yêu
Lần thứ 2: Khi Lý Mục bị vua Lý Thể Dân bắt chọn lựa phải uống một trong 2 ly rượu có độc, một là ông chết, một là Võ Như Ý phải chết. 

Lý Mục đã chọn cách chết thay cho người mình yêu, ông đã uống cả 2 ly rượu.

Lần thứ 3: Khi biết rõ người mà Mỵ Nương yêu là Hoàng Thượng, Lý Mục vẫn chọn cách sát cánh cùng với Mỵ Nương ra trận để cứu Lý Thế Dân.

Sau đó, để mở đường máu ông đã chọn cách hy sinh oanh liệt một mình cản phá vòng vây hãm của quân địch. Nhờ đó Lý Thế Dân và Võ Mỵ Nương mới chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc. Có thể nói, nhờ sự hy sinh của ông, mà Lý Thế Dân mới thoát chết.
Lý Mục liều chết để mở đường cho Lý Thế Dân và Mỵ Nương chạy thoát
Lý Mục liều chết để mở đường cho Lý Thế Dân và Mỵ Nương chạy thoát
Võ Như Ý đã không lầm Lý Mục.

XEM TIẾP: HỒI 7: TỀ VƯƠNG VÀ ÂN HOÀNG TRÍ LÀM PHẢN

Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post