Truyện cười nước ngoài P44

Truyện cười nước ngoài P44
Tôi chỉ sợ

Một bệnh nhân thể hoang tưởng luôn nghĩ ổng là một hạt thóc nên rất sợ gà mổ. Sau vài tháng điều trị, trước khi ký giấy cho xuất viện, bác sĩ bảo:

– Bây giờ ông đã biết ông không phải là hạt thóc, như thế nhé.

Bệnh nhân e ngại đáp:

– Thưa bác sĩ, tôi chỉ sợ bọn gà chúng không nghĩ như thế!

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post