Truyện cười nước ngoài P43

Truyện cười nước ngoài P43
Khả năng thanh toán

Một bác sĩ nói với bệnh nhân:

– Nếu như tôi nói là ông cần phải giải phẫu thì ông có khả năng thanh toán tiền không?

– Nếu như ông nghĩ là tôi không có khả năng thanh toán thì ông có nói là tôi cần phải giải phẫu không?

Khỏi lo

– Thưa bác sĩ, phẫu thuật loại này có nguy hiểm lắm không?

– Nguy hiểm đấy, cứ 5 ca mổ thì có 1 ca thành công.

– Ôi, khiếp quá!

– Nhưng ông khỏi lo. Bốn ông trước đã yên nghỉ rồi.

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post