Truyện cười: Con Vẹt biết nói

Truyện cười: Con Vẹt biết nói
Con Vẹt biết nói

Tại cửa hàng chim cảnh, một bà khách hỏi một con vẹt:

– Mày có biết nói không?

– Còn phải hỏi. – Chú Vẹt vặn lại – Thế bà có biết bay không?

***

Đi câu

Một con sâu hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, bố đâu rồi?

– Bố đi câu với mấy ông kia rồi.

***

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post