Truyện cười: Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ

Truyện cười: Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ
Cuộc Thi Ngu nhất

Tại vòng chung kết cuộc thi ngu nhất, mỗi con vật phải trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Ban giám khảo: 2 cộng 4 là mấy?

Bòò: 2 cộng 4 là 8.

Heo: 2 cộng 4 là 2.

Vẹt: 2 cộng 4 là mấy?

ban giám khảo vẹt đoạt giải nhất!!!

Con hươu cao cổ đực hỏi một con thỏ:

– Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó s-ư-ớ-n-g thế nào không? Thật là tuy….ê…ê…ệ…t vời! Mỗi một chiếc lá tao gặm vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác s-ư-ớ-n-g nó dài dài dài… Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi s…ư…ơ…ơ…ớng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó s-ư-ớ-n-g đến độ nào đâu?

Thỏ mặt tỉnh bơ:

– Thế mày đã ói bao giờ chưa?

***

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post