Truyện cười: Có chứ sao không

Truyện cười: Có chứ sao không
Có chứ sao không

Một nhân viên hiệu tạp hóa đang phục vụ khách hàng. Nữ quản lý ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng thoáng nghe nam nhân viên nói với khách:

– Đúng vậy, thưa bà! Đã lâu rồi không có chút nào hết.

– Ồ, có chứ sao không. Nữ quản lý cắt ngang – tôi sẽ gọi ngay nhân viên kho hàng và cho mang một ít đến phục vụ bà.

Bà khách cười ầm lên và bỏ đi.

Nữ quản lý quay sang nói với tên nhân viên:

– Không bao giờ được từ chối bất cứ việc gì của khách.

– Xin lỗi chị, nhưng… – nhân viên ấp úng đáp – Nhưng… bà ấy bảo là “Dạo này không thấy trời mưa hạt nào cả”.

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post