Truyện cười: Điều kiện kỳ quặc

Truyện cười: Điều kiện kỳ quặc
Hãy đổi dao cho ông ấy

Khách hàng: – miếng bít-tết này dai quá, tôi không làm sao cắt được.

Cửa hàng: – Bồi, hãy đổi dao cho ông ấy!

Điều kiện kỳ quặc

Cửa hàng muốn thuê một người phục vụ.

– Thưa ông, phải có những điều kiện gì ạ?

– Hói!

– Sao lại phải hói?

– Để không có một sợi tóc nào rơi vào đĩa thức ăn của khách chứ sao!

Sưu Tầm 

Post a Comment

Previous Post Next Post