Truyện cười: Cảm ơn cô!

Truyện cười: Cảm ơn cô!
Cảm ơn Cô!

Trong sở thú, một Cô gái đụng phải ông bên cạnh và tha thiết nói rằng:

– Ông bỏ quá cho, chỉ là vì tôi sợ con gấu quá.

– Cảm ơn Cô! Sang chuồng cọp cô nhớ đứng gần tôi. Cọp còn dữ hơn gấu đấy.

..

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post