Nhiều Trường THPT TP.HCM thống kê có hơn 95%, học sinh giỏi?

Năm học 2021-2022, theo số liệu thống kê từ nhiều trường THPT tại TP.HCM, có những trường có số liệu thống kê học sinh đạt học lực giỏi chiếm tỷ lệ hơn 95% trên tổng số học sinh 3 khối lớp (khối lớp 10, khối lớp 11, khối lớp 12).

Cụ thể, năm học 2021-2022, với khối lớp 10, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có 504 học sinh thì có 481 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 95,44%. (Xem Bảng Thống kê học lực THPT TP.HCM)

Năm học 2021-2022, với khối lớp 11, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có 429 học sinh thì có 408 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 95,1%.

Năm học 2021-2022, với khối lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có 367 học sinh thì có 358 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 97,55%. Chỉ có 01 học sinh có học lực TB.
Nhiều Trường THPT TP.HCM thống kê có hơn 95%, tỷ lệ học sinh giỏi? Saọ giõi dữ
Nhiều Trường THPT TP.HCM thống kê có hơn 95%, học sinh giỏi?
Trong khi đó, ở Trường THPT Lê Quý Đôn, lớp 11 có 426 học sinh thì có 405 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 95,07%. Có 20 học sinh Khá, chỉ 01 học sinh có học lực TB.

Trường THPT Nguyễn Nguyễn Khuyến, khối lớp 12 có 962 học sinh thì có 924 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 96,05%. Không có học sinh TB, Yếu, Kém. Trường THPT Trí Đức có 417 học sinh thì có 409 học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ 98,08%.

Có lo lắng khi có quá nhiều, học sinh giỏi?

Khi xem bảng thống kê kết quả học bạ từ nhiều trường THPT “đep long lanh” đến mức “choáng” này, chắc hẳn không ít người sẽ trầm trồ thắc mắc saọ gioi dữ.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận tỏ ra lo lắng và khá buồn khi xem trên bảng thống kê học lực từ những trường THPT có quá nhiều học sinh giỏi.

Thậm chí có nhiều trường khối lớp 12, có tỷ lệ đến hơn 97% học sinh giỏi. Số học sinh có học lực khá và TB đếm trên đầu ngón tay, có trường chỉ 1 học sinh có học lực khá, còn lại hầu hết đều đạt học lực giỏi.

Những nhà giáo ưu tú, những vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy và học nhận xét rằng: Nếu đánh giá đúng, chỉ khoảng 30% học sinh và giáo viên đạt mức trung bình trở lên. Trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi rất ít.

Năm học 2021-2022 thì những Trường THPT dưới đây có số liệu thống kê học lực học sinh giỏi nhiều 1 ở TP.HCM:

BẢNG THỐNG KÊ HỌC LỰC KHỐI 10 THPT TP.HCM

Năm học: 2021-2022

STT

Trường

Tổng số HS Khối 10

HS Giỏi

Tỷ lệ %

1

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

504

481

95,44

2

Trường TH, THCS-THPT Mùa Xuân

69

62

89,86

3

Trường THPT Lê Quý Đôn

398

359

90,2

4

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

610

546

89,51

5

Trường THPT Nguyễn Du

525

446

84,95

6

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

979

805

82,23

7

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

 

 

 

8

Trường TH-THCS-THPT Emasi Vạn Phúc

11

9

81,82

9

Trường TH-THCS-THPT Emasi Nam Long

 

 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ HỌC LỰC KHỐI 11 THPT TP.HCM

Năm học: 2021-2022

STT

Trường

Tổng số HS Khối 11

HS Giỏi

Tỷ lệ %

1

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

429

408

95,1

2

Trường TH, THCS-THPT Mùa Xuân

63

62

98,41

3

Trường THPT Lê Quý Đôn

426

405

95,07

4

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

566

507

89,58

5

Trường THPT Nguyễn Du

518

453

87,45

6

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

940

764

81,28

7

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

 

 

 

8

Trường TH-THCS-THPT Emasi Vạn Phúc

22

18

81,82

9

Trường TH-THCS-THPT Emasi Nam Long

 

 

 

10

Trường THPT Phú Nhuận

759

625

82,35

 

BẢNG THỐNG KÊ HỌC LỰC KHỐI 12 THPT TP.HCM

Năm học: 2021-2022

STT

Trường

Tổng số HS Khối 12

HS Giỏi

Tỷ lệ %

1

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

367

358

97,55

2

Trường TH, THCS-THPT Mùa Xuân

39

36

92,31

3

Trường THPT Lê Quý Đôn

420

387

92,14

4

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

675

564

83,56

5

Trường THPT Nguyễn Du

488

423

86,68

6

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

951

833

87,59

7

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

962

924

96,05

8

Trường TH-THCS-THPT Emasi Vạn Phúc

22

20

90,91

9

Trường TH-THCS-THPT Emasi Nam Long

14

12

85,71

10

Trường TH-THCS-THPT Việt Úc (VAS)

236

202

85,59

11

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

750

675

90

12

Trường THCS-THPT Trí Đức

417

409

98,08

13

Trường TH-THCS-THPT Anh Quốc

11

10

90,91

 

BẢNG THỐNG KÊ HỌC LỰC THPT TP.HCM

Năm học: 2021-2022

STT

Trường

Tổng số HS 3 Khối Lớp 10, 11, 12

HS Giỏi

Tỷ lệ %

1

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

1300

1247

95,92%

2

Trường TH, THCS-THPT Mùa Xuân

171

160

93,57%

3

Trường THPT Lê Quý Đôn

1244

1151

92,52%

4

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

1851

1617

87,36%

5

Trường THPT Nguyễn Du

1531

1322

86,35%

6

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

2870

2402

83,69%

7

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

2305

1869

81,08%

8

Trường TH-THCS-THPT Emasi Vạn Phúc

55

47

85,45%

9

Trường TH-THCS-THPT Emasi Nam Long

36

29

80,56%

 

Post a Comment

Previous Post Next Post