Truyện cười nước ngoài P29

thằng nọ nói: tôi mà gặp Cô nữa thì tôi thú thật tôi thà làm con gà trống đực
Thế cô ấy nói gì?

Hai thằng nọ nói chuyện với nhau:

– Sao cuộc cãi cọ hôm qua của mày với vợ kết thúc như thế nào?

– Cô ấy quỳ gối trước mặt tao.

– Thật vậy ư? Thế cô ấy nói gì?

– Cổ bảo rằng: “Chui ra khỏi gầm giường mau, đồ hèn nhát!”

Không ngờ

Một con gà trống đã bị vặt lông đang chờ cắt tiết, nói với con gà mái khác bên cạnh:

– Lúc đầu nghe họ nói chuẩn bị có tiệc, tao cứ tưởng sẽ được dịp nhảy nhót tới sáng, ngờ đâu lại cho tao tham gia vào món cà-ri này…

Vừa nói xong, con gà trống đực liền bị cắt tiết, lăn đùng ra chết ngay!

***
Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post