Truyện cười nước ngoài P30

Truyện cười nước ngoài: Con vẹt đực.
Lời cầu nguyện linh ứng

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một Cô nọ phàn nàn với cha xứ:

– Thưa cha xứ, lũ vẹt cái tôi nuôi chỉ biết nói mỗi một câu: “Hi, chúng ẻm là dân chơi nè! Mấy ông anh có muốn vui vẻ không?”.

Ổng nghe xong rằng: – Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến chổ chúng ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.

Nghe xong Cô mang mấy con vẹt cái của bà ta đến. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bả vào. Các ả vẹt cái la lên:

– Hi, chúng ém là dân chơi nè! Ô anh có muốn vui vẻ không?

Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua thằng bạn nó và thốt lên:

– Francis! Mày xem, những lời cầu nguyện của tao đã được ứng nhiệm rồi!

Khó chịu

– Thưa bác sĩ, tôi đang rất chán nản. Tôi thường nói trong khi ngủ.

– Và điều đó làm vợ ông khó chịu?

– Không hề, tôi chưa có vợ và vẫn sống đơn côi hiu quạnh. Chỉ những đồng nghiệp trong văn phòng mới khó chịu với tôi.

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post