Ếch ngồi đáy giếng | Truyện ngụ ngôn

Có một con ếch sống lâu năm dưới đáy giếng nọ. Xung quanh nó chỉ là những con nhái, ốc sên, cua nhỏ. Ở dưới đáy giếng nhìn lên, ếch chỉ có thể thấy một khoảng trời chỉ nhỏ như cái vung.

Ếch bèn nghĩ thầm: “thì ra chỉ có vậy, tất cả vũ trụ chỉ có vậy”.

Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó đã khẳng định khoảng trời chỉ to bằng cái vung mà thôi. Mỗi khi ếch kêu ồm ộp làm inh ỏi cả giếng, mới đầu làm các con vật nhỏ dưới giếng kia không biết gì nên rất hoảng sợ. Vì có suy nghĩ vậy nên ếch càng ra vẻ oai phong, cứ nhìn lên khoảng trời nhỏ xíu ấy và hoênh hoang tự cho rằng nó là chúa tể.
Truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng
Ếch ngồi đáy giếng
Và rồi vào năm đó, trời mưa rất to làm nước trong giếng đầy lên, tràn bờ đưa ếch lên miệng giếng. Vẫn quen thói cũ, nên ếch câng câng nhìn lên trời. Một điều bất ngờ đập vào mắt ếch chính là nó bỗng thấy cả một khoảng trời rộng lớn gấp nhiều lần so với khoảng trời nhỏ như cái vung mà nó vẫn thấy khi ở bên dưới đáy giếng.

Ếch không tin vào mắt nó và cảm thấy rất bực bội vì điều đó. Muốn ra oai, nó đã cất tiếng kêu ồm ộp, ếch hy vọng sau những tiếng kêu của nó, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng tất nhiên là sau tiếng kêu của ếch, khoảng trời to lớn vẫn là khoảng trời to lớn. Ếch càng bực bội và lấy làm lạ hơn nữa nên mải nhìn lên trời và không chú ý đến chung quanh nên nó đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp mà chết.

Bài học:

Câu chuyện ếch ngồi đáy giếng, ngầm phê phán những ai có vốn hiểu biết hạn hẹp nhưng lại thường vênh váo khoác lác, tự cao, ra vẻ tài giỏi.

Nếu cứ khăng khăng vênh váo, khoác lác, dám coi trời bằng vung, có thể sẽ phải trả giá rất đắt bằng sinh mạng giống cái chết của con ếch kia.

Post a Comment

Previous Post Next Post