Truyện vui cười hài hước | P6

Truyện vui cười hài hước | P6 26. Hoa hậu ngoài hành tinh

Vợ nũng nịu hỏi chồng.

- Anh thấy em xinh bằng hoa hậu không?

- Em đẹp hơn cả hoa hậu thế giới ấy chứ.

- Anh điêu quá à (cười tủm tỉm).

- Thật mà, chỉ có danh hiệu Hoa hậu ngoài hành tinh mới xứng với em thôi.

- ?!

27. Từ đồng nghĩa

Cô hỏi: Các em cho cô biết từ "bàn ủi" còn gọi là gì nào?

- Học sinh: Thưa cô còn gọi là "bàn là" ạ.

- Cô: Tốt lắm, chữ "là" cũng có nghĩa là "ủi". Đó là từ đồng nghĩa. Ví dụ: "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi quần áo". Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác?

Một học sinh nhanh nhảu giơ tay và trả lời: - Thưa cô "Mẹ em là bác sĩ" đồng nghĩa với "Mẹ em ủi bác sĩ" ạ.

- Cô: !?

28. Quan rẻ thối

Có một ông quan huyện thấy cần phải đi hành hạt để xem dân tình trong huyện đối với mình ra sao. Chọn ngày lành tháng tốt quan lên đường.

Ðể cho oai, quan bắt dân phi phải khiêng mình bằng một chiếc võng đòn con thật đẹp. Lại thêm một chiếc lọng xanh do một cậu lính vác cho ra vẻ. Ngày ấy là phiên chợ huyện. Quan muốn dạo chợ. Sắp đến đầu chợ, quan nghe trong một nhà bên phố, tiếng chồng bảo vợ:

- Bà mày hôm nay không mua thịt chớ thịt rẻ lắm. Một quan phải hai người gánh. Quan thịt rẻ thối như thế không biết đường mà mua.

Nói xong anh ta còn đay lại: “Quan rẻ thối”.

Quan huyện biết lão này chửi xỏ mình, tức quá nhưng không biết trị làm sao được. Thấy lính hầu và dân phu có vẻ đắc ý cười tủm, quan tức quát chạy thẳng, không dạo chợ nữa.

29. Hạnh kiểm tốt

- Hôm nay sao trông anh tươi tỉnh thế? Chắc có gì vui lắm?

- Tôi thấy tự hào vì thằng con trai mình. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này hạnh kiểm của cháu rất tốt. Cuối năm, cháu sẽ ra tù trước thời hạn...

30. Đổ xô đi tìm chó

Nhà triệu phú nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 đô la.

Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới toà soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi:

- Ở đây không còn có ai cả sao?

- Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên toà soạn đang bận đi tìm con chó của ai đó bị lạc.

Sưu tập & hệ thống: Thiên Hương 

Post a Comment

Previous Post Next Post