Lừa và Ngựa | Truyện song ngữ Anh-Việt

Ngày xưa, một nhà buôn nọ có được một chú Lừa và một con Ngựa. Hàng ngày, ông ta đều chất rất nhiều đồ vật nặng lên chú Lừa và đi đến thành phố để bán những thứ đấy.

LỪA VÀ NGỰA

Trong một ngày nắng nóng, chú lừa bắt đầu thấy choáng váng. Lừa bèn cầu xin với Ngựa mong Ngựa có thể mang vác tiếp nó một chút gánh nặng:

- "Cầu xin anh hãy giúp tôi với một nửa gánh nặng này. Tôi biết anh có thừa khả năng đó."

Nhưng Ngựa đã từ chối thẳng thừng và nói rằng nhiệm vụ mang vác đồ không phải của nó.

Truyện song ngữ Anh-Việt: Lừa và Ngựa (Donkey & Horse)Chẳng bao lâu, chú Lừa đã gục ngã và chết vì kiệt sức. Sau đó, Ngựa phải tải tất cả mọi thứ, thậm chí cả bộ da của chú lừa.

*Bài học
Người mà không giúp đỡ bạn mình trong lúc khó khăn, về sau sẽ phải tự mình nhận lãnh tất cả những vấn đề đó.

Nếu chỉ lo cho bản thân mà bỏ mặc người khác sống chết, thì bạn sẽ sớm phải hối hận như con Ngựa trong câu chuyện.

DONKEY & HORSE (THE SELFISH HORSE)

Once, a trader had a donkey and a horse. Everyday, he always loads a lot of heavy stuff on the donkey and goes to the city to sell things.

One hot day, the donkey started feeling dizzy. He asked the horse to share some of his burden:

- "Please help me with half of this burden. I know you have the excess ability to do that"

But the horse refused to bluntly, saying that his duty is not to carry loads.

Soon, the donkey fell down and died owing to exhaustion. Then, the horse must load everything, even the donkey's skin.

*Lesson:
So, it's true that one who does not help his friend in need has to himself face problems in the long run.

If you only worry about yourself without regard to the survival of others, then you will soon regret like the horse in the story.

Sưu tập và biên soạn: Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post