Con quạ và bình nước | Truyện ngụ ngôn cho bé (truyện song ngữ Anh-Việt)

Vào một đợt khô hạn. Khi các loài chim chỉ có thể tìm thấy rất ít nước để uống, một nữa đã chết vì khát. Một con quạ khát nước đã tìm thấy một cái bình trong đó có một ít nước.
Con quạ và bình nước | Truyện ngụ ngôn cho bé

CON QUẠ VÀ BÌNH NƯỚC

Tuy nhiên, cái bình lại có cái cổ hẹp và cao. Dù nó đã rất cố gắng, nhưng cho dù nó có cố gắng sao đi chăng nữa thì quạ ta cũng không thể chạm được tới nước trong bình. Nó cảm nhận một điều tệ hại là nó sắp phải chết vì khát.

Sau đó, một ý tưởng loé lên trong nó. Nó dùng mỏ nhặt lên những viên sỏi nhỏ và thả từng viên một vào bình nước. Cứ mỗi viên sỏi bỏ vào thì nước lại dâng lên cao hơn, đến cuối cùng nước đã dâng lên gần đủ để nó có thể uống.

*Bài học
Con Quạ đã giữ được tính mạng của nó bởi biết sử dụng trí thông minh và sự kiên trì.

Sự kiên trì là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề, bởi vì cuối cùng, dù cho tình hình có nghiêm trọng thế nào chăng nữa, thì bạn cũng sẽ tìm thấy một giải pháp.

THE CROW AND THE PITCHER

In a spell of dry weather. When the birds could find very little water to drink, half-dead with thirst. A thirsty crow found a pitcher with a little water in it.

However, the pitcher had narrow and high neck, He tried, and he tried, but no matter how he tried, the crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst.
Con quạ và bình nước | The Crow and the Pitcher (truyện song ngữ Anh-Việt)
Fables: The Crow and the Pitcher
Suddenly an idea came to him, and he picking up some small pebbles by his beak, and dropped that into the pitcher one by one. With each pebble the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink.

*Lesson
"Good use of wits helped save his life"

Persistence is the key to solving any problem you have because eventually, even if the situation seems dire, you will find a solution.

Sưu tập và biên soạn: Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post