Tránh xa bạn ác: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng | Truyện ngắn cho bé

Ông Bà Ta thường dạy: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" chính là dạy con người không được kết giao với bạn xấu để tránh thói quen tập nhiễm.

Có một anh chàng suốt ngày cứ kết giao với người xấu. Cha anh ấy thấy vậy bảo anh ấy cùng đi cùng vào một chợ cá. Người bán cá bày cá trên những bó cỏ.

Người cha bảo với con trai: Con đi đến lấy một bó cỏ cầm lên, sau đó ngửi xem tay mình có mùi gì?

Tránh xa bạn ác: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng | Truyện ngắn cho bé
- Thưa cha tanh lắm! Anh con trai đáp.

- Đúng như thế đấy. Mùi tanh của cá cũng giống như việc con kết giao bè bạn với những kẻ xấu, tựa hồ tuy không làm việc ác, nhưng cùng nhau đồng thuận tư tưởng, chơi chung lâu dần quan điểm thay đổi, lâu ngày sẽ học theo hành vi xấu. Như những bó cỏ tự nó không tanh, chỉ vì gần cá mà có mùi, đến nỗi làm cho tay con không hề cầm cá mà vẫn tanh hôi mùi cá.

Nghe cha nói xong, anh ấy đi tìm chổ rửa tay!

Sau đó người cha đưa con trai đến chổ bán hương bảo: 

- Con thử cầm lên một bó hương, rồi để xuống ngửi xem trên tay có mùi gì?

- Dạ thưa cha, thoang thoảng mùi thơm của trầm hương!

Cùng một đạo lý ấy thôi con trai: Nương gần bạn tốt như đi trong sương móc, tuy chẳng ướt áo nhưng mỗi lúc đều có sự đượm thấm!

Sau đó ông dạy con trai không được thân cận ở gần những kẻ xấu, mà hãy tìm những người bạn tốt mà kết giao. Dù cho không thấy được lợi ích nhưng vẫn đượm thấm hương thơm.

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post