Truyện cười: Sẽ trả lại tiền

Truyện cười: Sẽ trả lại tiền
Sẽ trả lại tiền

– Thuê một cái dù thể thao hết bao nhiêu?

– 30 đô-la.

– Nhưng nếu dù không mở thì sao?

– Tôi sẽ trả lại tiền cho Chị. nhân viên phục vụ trả lời.

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post