Truyện cười nước ngoài P41

Truyện cười nước ngoài P41
Nhưng tôi sẽ chết

– Thưa bác sĩ, ai cũng có ruột thừa, nhưng nó vô ích. Vậy ai không có ruột thừa có sống được không bác sĩ?

– Được, nhưng tôi sẽ chết.

– Sao vậy?

– Vì tôi là chuyên gia về ruột thừa. Không ai chữa thì tôi lấy gì mà sống.

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post