Truyện cười nước ngoài P39

Truyện cười nước ngoài P39
Kiến và voi

Cả tổ kiến quyết định tấn công một chú voi. Voi khẽ lắc mình là cả bầy kiến rơi xuống đất. 

Chỉ còn một con lọt trong tai voi. Những con kiến dưới đất vừa chạy tán loạn vừa hét lên:

– Giữ chặt lấy nó! Bóp cổ nó đi!

ST - Tham Khảo

Post a Comment

Previous Post Next Post