Truyện cười nước ngoài P36

Truyện cười nước ngoài P36
Gà vị thành niên

Một chú bé gọi điện thoại:

– Alô, trung tâm bảo vệ động vật phải không? Hãy cho người tới đây gấp! Bà hàng xóm nhà cháu đang vặt lông một con gà đang tuổi vị thành niên!

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post