Truyện cười nước ngoài P7

Truyện cười nước ngoài P7
Cô hồn cũng phải khiếp hồn với Cô-vít
Có phúc

Chủ cửa hàng quần áo mắng con trai:

– Sao mày dại gái thế hả con, tặng không người ta những mấy bộ cánh đắt tiền, dại thật là dại!

– Con học bố đấy chứ, cô gái nào đẹp bố chẳng tặng họ, lại còn dặn con đừng kể với mẹ, phải chịu chơi mới là đàn ông. Vả lại, con hơn cha là nhà có phước.

Hy vọng

Một chàng trai tâm sự với bạn:

– Tao chúa ghét những cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có.

– Sao thế?

– À, bởi vì tao hy vọng rằng ghét của nào trời sẽ trao của ấy.

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post