Truyện cười nước ngoài P17

Truyện cười nước ngoài P17
Hay quá !

Luật sư: – Người ta khép anh vào tội gì?

Bị can: – Tội làm giả ngân phiếu. Ngài vui lòng bào chữa cho tôi chứ?

Luật sư: – Được rồi, tôi sẽ bào chữa.

Bị can: – Hay quá! Tôi vẫn còn một ít ngân phiếu đây. Nếu ngài cần tạm ứng, tôi xin ký ngay một ít ngân phiếu.

Chào hàng

Một nhân viên hải quan hỏi hành khách:

– Ông có mang nhiều ngoại tệ mà không khai báo không?

– Không.

– Ông có mang theo ma túy không?

– Không.

– Thế… ông có muốn mua không?

– !!!

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post