Truyện cười: Gặp chuyện không hoảng hốt

Gặp chuyện không hoảng hốt

– Thưa bố! Bố đã là một chiến sĩ từng trải trăm trận đánh. Bố cũng biết là một người chiến sĩ khi gặp chuyện không được hoảng hốt.
Truyện cười: Gặp chuyện không hoảng hốt
Bố:

– Lẽ đương nhiên!

Con:

– Thế thì bố hãy bình tĩnh để xem phiếu liên lạc của con.

Sưu Tầm

Post a Comment

Previous Post Next Post