Tải font việt hoá tiếng việt | Font MTD VH-07

Font việt hoá MTD Lazy Ride là font chữ được MTD việt hoá. 

Mỗi loại font chữ thường sẽ có những thiết kế về kiểu dáng khác nhau, phù hợp với những đối tượng sử dụng khác nhau. Cho chúng ta nhiều cảm hứng sáng tác hơn.

Chúng ta có thể kết hợp Font MTD việt hoá và font MTD Lazy Ride để tạo ra những tác phẩm thiết kế đa dạng, để tạo ra những ấn phẩm phù hợp hơn với mong muốn của người thiết kế đặt ra.

Tải font việt hoá MTD Lazy Ride

Tải font việt hoá tiếng việt, font MTD việt hoá
Tải font việt hoá - VH07
Tải font việt hoá, link Google drive:
Google drive Link tải font MTD việt hóa
Pw giải nén: www.thienhuong360.com

Post a Comment

Previous Post Next Post