Đeo lục lạc cho mèo | Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt

Trong một thời gian dài, cả bầy chuột phải sống trong nỗi sợ hãi liên tục bởi móng vuốt sắc nhọn của mèo đã săn bắt chúng cả ngày lẫn đêm. Từng giây, từng phút lũ chuột đều phải sống trong lo sợ và mệt mỏi. Trước tình hình đó, lũ chuột đã tổ chức một cuộc họp để đối phó, tự bảo vệ khỏi con mèo.

ĐEO LỤC LẠC CHO MÈO

Nhiều kế hoạch đã được thảo luận, nhưng không có kế hoạch nào đủ tốt. Sau cùng, có một con chuột rất trẻ đã đứng dậy và nói:
Đeo lục lạc cho mèo | Who will bell the cat?
Một con chuột đề nghị rằng: "phải đeo lục lạc cho Mèo"

"Tôi có một kế hoạch rất đơn giản, nhưng tôi biết nó sẽ thành công. Tất cả những gì chúng ta phải làm đó là đeo lục lạc vào cổ của Mèo. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng lục lạc reo, chúng ta sẽ biết ngay rằng kẻ thù của chúng ta đang đến gần, ta sẽ kịp chạy trốn. "

Tất cả bầy chuột đều đồng ý, ngoại trừ con chuột già nhất, khôn ngoan nhất. Chuột già nói: "Lục lạc mèo là một ý tưởng tốt về lý thuyết". Nhưng hãy để ta hỏi một câu: "Ai sẽ đeo lục lạc cho mèo?"

*Bài học: "Nói thường dễ hơn làm"

Ý tưởng là rất cần thiết để giải quyết vấn đề, nhưng quan trọng nhất là phải biết cách thực hiện ý tưởng. Bạn biết đó, để vào được một căn nhà bị khóa, thì bạn cần có chìa khóa, nhưng cũng sẽ vô dụng nếu chìa khóa không phù hợp.

"Làm vẫn hơn là nói"

WHO WILL BELL THE CAT?

For a long time, The mice have been living in such constant fear in the claws of a cat hunting them all day and night. Tired of fearing for their lives every second. In that situation, the mice held a meeting to decide what to do to protect themselves from the cat

Many plans were discussed, but none of them was thought good enough. At last a very young Mouse got up and said:

Đeo lục lạc cho mèo | Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt"I have a plan that seems very simple, but I know it will be successful. All we have to do is to hang a bell about the Cat's neck. When we hear the bell ringing we will know immediately that our enemy is coming, so we will have time to run away."

All the mice agreed, except one: the oldest, wisest mouse. The old mouse said: "Bell the cat is a good idea in theory". But let me ask one question: "Who will bell the cat?"

*The Lesson: "Easier said than done"

Ideas are essential to solving problems, but the most important is knowing how to execute the idea. You know that to get into a locked house, you need a key, but without the key it's irrelevant.

"Actions speak louder than words"

Kể lại: Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post