Bảng tính sao chiếu mệnh Nam Nữ | Vì sao có quan niệm dâng sao giải hạn?

1. Vì sao có quan niệm sao chiếu mệnh? dâng sao giải hạn?

Theo quan niệm của người xưa, con người mỗi năm sống đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao tốt thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, còn lỡ gặp sao xấu thì gặp nhiều rủi ro thất thoát tiền bạc. Chính vì vậy, nhiều người có tâm lý dâng sao giải hạn những năm sao xấu.

Theo quan niệm này, có tất cả 9 ngôi sao chiếu mệnh. Trong đó, có những vì sao hung tinh (sao xấu) như La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hớn. Có những sao tốt như Thủy Diệu, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức. Theo chu kỳ 9 năm vòng chiếu này sẽ trở lại ban đầu.

Việc xem bảng sao hạn hàng năm để tính sao xấu, đẹp cho mỗi người được nhiều người Việt Nam tiến hành vào dịp đầu năm, với mong muốn bản thân, gia đình có một năm gặp nhiều may mắn, xuông sẽ, bình an.

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về việc sao chiếu mệnh và việc dâng sao giải hạn tuy nhiên đây không hoàn toàn là mê tín dị đoan. Chính vì vậy, việc dâng sao giải hạn gọn nhẹ, văn minh cũng là một hình thức giúp cho nhiều người có được "tâm an".

2. Các ngôi sao chiếu mệnh được tính theo tuổi âm, của nam và nữ khác nhau, cụ thể như sau:

Thí dụ: Nếu là Nữ sinh năm 1999 thì tuổi âm của bạn khi mới sinh ra đã được tính là 1 tuổi. Các bạn muốn tính xem sao hạn của bạn năm 2019 là sao gì thì tính tuổi âm rồi sau đó tra cứu vào bảng tính sao hạn như sau: Tuổi âm bạn đến năm 2019 là 21 tuổi. Vậy bạn có sao chiếu mệnh năm 2019 là sao Mộc Đức.

Tương tự đến năm 2020, bạn được 22 tuổi thì sao chiếu mệnh của bạn vào năm 2020 sẽ là sao Thái Âm
Bảng tính sao chiếu mệnh Nam, Nữ hàng năm. Hình: Internet
Bảng tính sao chiếu mệnh Nam, Nữ hàng năm. 
Tổng hợp từ Internet

Post a Comment

Previous Post Next Post