Pages

Phát hiện trẻ bị xâm hại, bạo hành gọi ngay 111

Khi chúng ta phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị ngược đãi, xâm hại hoặc bị bóc lột, bắt cóc, mua bán trẻ em... xin hãy gọi ngay đến số 111

Tệ nạn Xã Hội: là báo ứng, con cháu nhờ vào Đức ông bà cha mẹ

Mưu tài hại mạng: phải đánh đổi bằng sinh mạng

Showing posts with label truyện dân gian. Show all posts
Showing posts with label truyện dân gian. Show all posts

Kết cuộc của kẻ ngoại tình

Ngày xưa, dưới thời phong kiến, đàn ông được phép có vợ hai vợ ba. Có người có hai vợ, hai cô vợ cùng đẹp, cùng xinh.

Anh láng giềng thấy thế bèn lân la sang trêu ghẹo người vợ cả. Người vợ cả giận lắm quát mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại quay sang ghẹo người vợ lẽ, người vợ lẽ bằng lòng và đi lại.
Kết cuộc của kẻ ngoại tình
Kết cuộc của kẻ ngoại tình
Không bao lâu sau, người có hai vợ ấy chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn lại sang giạm hỏi người vợ cả.

Có kẻ thấy thế bèn hỏi rằng:

- "Người vợ cả trước đã mắng anh thậm tệ, người vợ lẽ thì vẫn có tình với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả?"

Lòng cương trực của Án Tử

Dưới thời Vua Trang Công, lúc bấy giờ Thôi Trữ nắm hết mọi quyền hành, một tay thao túng triều ca, Thôi Trữ từ trước vốn đã có ý định làm phản. Bèn hội họp các quan lại binh sĩ lại cùng nhau uống máu ăn thề tìm cách giết Vua. Triều thần ai nấy đều khiếp sợ, răm rắp vâng lời, chỉ có Án Tử nhất quyết cự tuyệt.
Lòng cương trực của Án Tử
Lòng cương trực của Án Tử
Thôi Trữ bảo với Án Tử: "Nếu ngươi nghe ta, khi ta lên ngôi hoàng đế sẽ lập tức phong ngươi làm thừa tướng. Nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức."

Cổ nhân dạy cách phục lòng người

Cổ nhân dạy cách phục lòng ngườiMình làm người sang trọng giàu có, thì cớ nên kiêu sa.

Mình là bậc trông minh tài trí, thì chớ nên khinh ngạo.

Mình có sức lực khỏe mạnh, thì chớ nên đè nén người.

Mình ăn nói linh lợi, thì chớ nên dối trá người.

Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi.

Khổng tử: Mặt trời xa hay gần?

Một hôm Khổng Tử đi dạo chơi quanh thành, thấy hai đứa bé cãi nhau, hỏi tại làm sao, thì một đứa nói rằng: "Cháu thì cho rằng mặt trời, lúc buổi sáng ở gần ta hơn, về buổi trưa ở xa ta hơn."
Khổng tử: Ngọc bất trác bất thành khí, Nhân bất học bất tri lý

Còn một đứa nói: "Còn cháu thì nghĩ rằng mặt trời lúc mới mọc ở xa ta hơn, về buổi trưa mới ở gần ta hơn."

Ðứa kia cãi: "Mặt trời lúc buổi sáng to như cái bánh xe, đến giữa trưa nhỏ như cái bát ăn, thế chẳng phải tại xa ta mới nhỏ, gần ta mới to là gì?"

Ất Giáp tranh luận

Giáp hỏi Ất: "Ðúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong boong thì tiếng kêu ấy là tiếng kêu của gỗ hay của đồng?"

Ất Giáp tranh luậnẤt đáp: "Lấy dùi gõ vào tường thì vách không kêu, gõ vào chuông thì đồng kêu, thế thì tiếng kêu ở đồng."

Giáp hỏi: "Thế lấy dùi gõ vào đồng tiền không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở đồng mà ra không?"