Showing posts from 2022

Cá sấu tấn công tóm gọn heo rừng

Đang mải mê uống nước, heo rừng đã bị con cá sấu to lớn phục kích bất ngờ và dễ dàng bắt gọn. Chỉ ít phút sau…

Cá sấu săn rùa “đẫm máu”

Dù con rùa với lớp mai khá cứng chắc bảo vệ, nhưng khi nhìn thấy “bữa ăn” đang đứng ngay trước mắt, con cá sấ…

Hướng dẫn 4 cách pha màu nâu

Với các màu sẵn có, một người hoạ sĩ vẽ tốt giỏi chuyên môn và có năng khiếu thẩm mỹ cao, ta sẽ biết cách sử …

Bậc Giác Ngộ và Vị Kiếm Sĩ

Một ngày nọ, một vị Kiếm sĩ được gặp một Bậc Giác Ngộ và cũng là vị có phẩm hạnh cao quý. Vị Kiếm sĩ liền đến…

Quà tốt nghiệp Mẹ dành tặng Con

NGƯỜI MẸ NÓI VỚI NGƯỜI CON KHI CON KHI VỪA TỐT NGHIỆP: Con đã tốt nghiệp, Mẹ sẽ dành tặng cho con một chiếc x…

Load More
That is All